Kenneth Helgebø

Kenneth er revyens energibombe, trenger man en boost henger man litt rundt Kenneth. Han plukker og finner ut av hva alt er og brukes til, men han jobber samtidig strukturert med tekster og sangene som han skal ha. Kenneth er en reflektert fyr som kommer med mange gode og litt utenfor boksen ideer til sketsjene vi jobber med. Han har en god stemme og er trygg på sang fronten, og han har et godt scenetekke. Denne karen minner litt om Leif Juster i fremtoning.