Magne Knutsen

Magne i sjekta; det hadde blitt opprør i salen på kulturhuset dersom ikke denne karakteren hadde kommet frem fra scenebeina med sjekta. På samme måte hadde det blitt opprør på øvelser gjennom alle øvelsene, dersom den ekte Mange ikke hadde kommet på øvelser. Det er nemlig han som har stålkontroll på kaffe og sjokoladeforsyninger som Granerevyen trenger for å fungere.

Magne er den på senen som har lengst fartstid i denne flotte gjengen. Og vi er glad for at han år etter år stiller opp.

Vi er også med: