Gunn Mariann Arnesen

Gunn Mariann bidrar også sterkt på sangfronten, hun har og vært med i flere musikaloppsetninger og har en sterk tilstedeværelse på senen. Hun jobber hardt med sine replikker og sanger, og sprudler stadig over av ideer i den kreative prosessen. Hun er også en spøkefugl mellom sine egne numre blant de andre som står og […]

Helene Ludvigsen

Den yngste men ikke minst erfarne. Hun har vært med i Arendal musikkteater ved flere anledninger. Helene startet i Granerevyen med å hjelpe til i sminken, samtidig hjalp hun til med tekstpugging og det viste seg at hun har en englestemme. Helene har og et stort humoristisk talent, og hun er veldig god på og […]

Andreas Dyrdal

Den syngende politimannen i revyen. Andreas er en kar som briljerer med musikalitet og styrken på sang. Han gir alt på øvelser og gir oss alle en latter når vi tester nytt materiell. Han er den blide trønderen som sprer humor og glede på øvelsene. Det har gitt gutta i revyen et løft sangmessing med […]

Kenneth Helgebø

Kenneth er revyens energibombe, trenger man en boost henger man litt rundt Kenneth. Han plukker og finner ut av hva alt er og brukes til, men han jobber samtidig strukturert med tekster og sangene som han skal ha. Kenneth er en reflektert fyr som kommer med mange gode og litt utenfor boksen ideer til sketsjene […]

Lise-Marit Bjornes Edvardsen

Lise Marit er også en av sangfuglene våre som vi er så glad for å ha med på revylaget. Ikke bare er hun flink på sangsiden, men hun har også kreative sider som kommer oss alle til gode. Hun overrasker til stadig med kaker som smaker godt og som ser utrolige ut. Hun lagde Liffe […]

Knut Gihle Arvesen

Knut er bolernes representant inn i Granerevyen i sin rolle som Saltrød boleren/råneren, denne rollen har han bekledd siden første gang han var med i revyen. Knut tar fort litt ansvar for nye som kommer til revyen og prøver å gi tips og triks ang revyen. Da sier Knut rolig; Mi gjør det ikkje sånn […]

Lene K. Amundsen

Lene er en av våre dyktige sangere, hun tar de fleste sanger på strak arm og synger høyt og tydelig på helt nye sanger på øvelser. Hun trives nok best på senen når hun kan synge, men det å tøyse og tulle i sketsjer kommer ikke langt bak. Lene stiller alltid opp og støtter oss […]

Cato Hagane

Cato har i år kjørt sin egen valgkampanje på øvelser for at Geir Fredrik Sissner(H) skulle stikke av med ordførerkjedet. Han mente at Kenneth i Robert C. Norli hadde hatt det lenge nok. Cato er den mannen på øvelsene som man må hjelpe litt til å finne grensene for hvor lite eller hvor mye tøy […]

Astri Edvardsen

Astri kommer rullende ut på senen med sin rullator, like sikkert som «Magne i sjekta». Det er kanskje heller ikke så rart da hun er den med nest lengst fartstid på scenen i revyen. Denne karakteren har de siste årene fått testet ut de forskjellige gamlehjemmene i kommunen, hvor kommer hun rullende ut fra i […]

Magne Knutsen

Magne i sjekta; det hadde blitt opprør i salen på kulturhuset dersom ikke denne karakteren hadde kommet frem fra scenebeina med sjekta. På samme måte hadde det blitt opprør på øvelser gjennom alle øvelsene, dersom den ekte Mange ikke hadde kommet på øvelser. Det er nemlig han som har stålkontroll på kaffe og sjokoladeforsyninger som […]